Online hirdetésfeladás

Hirdetésfeladás

Hirdetésfeladás

Gyorsan, egyszerűen! Az eredményekre fókuszálunk!

Személyesen, irodánkban

Hirdetését feladhatja személyesen irodánkban a 8100 Várpalota, Veszprémi út 7. szám alatt.Iroda nyitvatartása:
 • Hétfőtől – Csütörtökig: 9-16 óra között
 • Pénteken: 9-14 óra között
 • Szombat és Vasárnap: ZÁRVA
Ha apróhirdetést szeretne megjelentetni, és információra lenne szüksége kérem hívja vezetékes telefonszámunkat nyitvatartási időn belül: 06-88-791-543.A hirdetni kívánt szöveget e-mailben is elküldheti az info@varpalotainfo.hu e-mail címre.Kérjük jelölje, hogy melyik újságszámban és hány alkalommal szeretné megjelentetni, a levél végére írja meg a nevét és (számlázási) címét.24 órán belül (kivétel hétvége) kiküldjük elektronikus formában a számlát. Miután megtörtént az összeg átutalása megjelentetjük a kért hirdetést.Keretes hirdetés feladása esetén hívja bármelyik tulajdonos telefonszámát!

Online hirdetésfeladás

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az űrlap kitöltésével, vagy hirdetés bármilyen más módon történő megrendelésével egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy a Palota Média Kft. hirdetése megjelentetése céljából a fenti adatait visszavonásig kezelje. Kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelnek, azokat önként és megfelelő tájékoztatás után adta meg. Kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Hozzájárul, hogy adatai adatfeldolgozó részére ugyanezen célból átadásra kerüljenek. Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes, hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül önként visszavonhatja. Ebben az esetben minden személyes adatát a Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és az Ön részére a továbbiakban megkeresés nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat elküldheti az info@varpalotainfo.hu e-mail címre, illetve a 8100 Várpalota, Veszprémi út 7. postai címre is.

 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

 

A személyes adataival kapcsolatban

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,
 • kérheti a Társaság által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását valamint
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhet.

 

A Társaság kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adatai továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Társaság a kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást.